قیمت پراید ۱۱۱ SE امروز در بازار آزاد به ۱۳۶میلیون تومان رسید.